Kremacje

Kremacja to proces spopielenia ciała osoby zmarłej w specjalnym piecu krematoryjnym. Ciało osoby zmarłej jest umieszczane w specjalnej trumnie bez lakieru i zdobień a następnie umieszczane w piecu. Po zakończeniu spalania ciała prochy chowane są w ozdobnej urnie. Taka forma pochówku jest higieniczna, a jednocześnie zajmuje znacznie mniej miejsca niż trumna. Ceremonia pochówku z kremacją zwykle składa się z dwóch etapów:

  1. Pożegnanie z osobą zmarłą w kaplicy, po czym następuje spopielenie ciała zmarłego,
  2. 2. Uroczysty pochówek urny z prochami zmarłego.

Ceremonia pogrzebowa z kremacją prowadzona jest przez księdza, a w przypadku pochówków świeckich przez Mistrza Ceremonii. W razie podjęcia decyzji o chęci pożegnania zmarłego w takiej formie konieczne dostarczenie jest aktu zgonu osoby zmarłej oraz wyrażenie pisemnej zgody na spopielenie ciała zmarłego.